+48 530 881 095 skrzypek.wiktor@o2.pl
86-005 Białe Błota, Ciele ul. Przylesie 13

ZALETY LASEROWEGO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI

Bezpieczeństwo - Wiązka laserowa nie ingeruje w materiał, jedynie selektywnie usuwa odsłonięte zanieczyszczenia. Dzięki temu może być stosowany z najdelikatniejszymi materiałami bez zniekształcania powierzchni czy ubytków materiału.

Ekologiczność - Podczas procesu oczyszczania nie powstają żadne niebezpieczne substancje, które należy usunąć. Jedynym stosowanym medium jest energia elektryczna, a odparowane zanieczyszczenia są pochłaniane przez filtr, dzięki czemu proces spełnia najwyższe standardy ekologiczne.

Selektywność - Opracowany system sterowania oferuje szeroki zakres modyfikacji wiązki, dzięki czemu możemy selektywnie usuwać poszczególne powłoki bez wpływu na inne powłoki. Na życzenie jesteśmy w stanie kontrolować grubość usuwanej warstwy z dokładnością do mikrona.

Czystość - Lasery usuwają do 98% zanieczyszczeń powierzchni - zapewniając najwyższą czystość spośród wszystkich dostępnych metod. Rezygnacja z materiałów ściernych pozwala na czyszczenie elementów bez ich demontażu lub obawy, że ścierniwo dostanie się do ruchomych części maszyny.

ABLACJA LASEROWA

Czyszczenie laserowe wykorzystuje mechanizm ablacji, aby skutecznie usuwać zanieczyszczenia z obrabianych powierzchni. Odpowiednia długość fali promieniowania laserowego oraz optymalne parametry procesu sprawiają, że światło wyemitowane ze źródła laserowego, zostaje pochłonięte przez nawarstwienia znajdujące się na czyszczonej powierzchni, natomiast reszta promieniowania zostaje całkowicie odbita od powierzchni materiału podłoża.

W procesie tym wykorzystywana jest różnica absorpcyjności, która jest współczynnikiem opisującym wartość energii przenoszonej przez światło o konkretnej długości fali, która może zostać pochłonięta przez naświetlany materiał. Różnica ta jest zupełnie inna dla metali i zanieczyszczeń na powierzchni naświetlanego materiału. Energia zaabsorbowana przez nawarstwienia powoduje w pewnym momencie rozrywanie połączeń pomiędzy jej pojedynczymi cząstkami.

Podczas gwałtownego odparowania nawarstwień generowana jest fala akustyczna, która w pierwszej kolejności porusza się w kierunku materiału podłoża jednak po odbiciu od granicy pomiędzy nim, a nawarstwieniami zaczyna poruszać się w przeciwnym kierunku wspomagając efekt "wyrzucania" oderwanych cząsteczek nawarstwień w powietrze.

Inżynieria materiałowa

Ablacja laserowa może być stosowane na wielu powierzchniach. Doskonale nadaje się do usuwania rdzy, zanieczyszczeń eksploatacyjnych, powłok lakierniczych, tłuszczu, pyłów z podłoży stalowych, aluminiowych, kamiennych oraz drewnianych.

Konserwacja zabytków

W przeciwieństwie do alternatywnych metod oczyszczania, ablacja laserowa pozwala kontrolować grubość usuwanej warstwy zanieczyszczeń, przez co można uzyskać efekt odświeżenia. Rezultat ten jest pożądany wśród konserwatorów zabytków.

Branża motoryzacyjna

Zastosowanie w obróbce wstępnej oraz wykończeniowej, elementów mechanicznych jak i elementów blacharki samochodowej.

Branża spożywcza

Czystość procesu oczyszczania laserowego zapewnia możliwość oczyszczania elementów bez ich demontażu, a wysoka temperatura czyszczonej powierzchni, zwiększa efektywność procesu.

Branża drukarska

Eliminacja czyszczenia chemicznego to czystość procesu, a jednocześnie lepsza jakość oczyszczania, która wpływa na wydłużenie okresu konserwacji elementów urządzeń. Eliminacja środków chemicznych, które należy utylizować zmniejsza koszt i logistykę całego procesu.

Branża tworzyw sztycznych

Mobilne systemy laserowe doskonale sprawdzają się w czyszczeniu form o skomplikowanej geometrii, a brak użycia ścierniwa minimalizuje koszty procesu do minimum. W wielu przypadkach oczyszczanie laserem spełnia normy chropowatości stawiane formom w danym procesie produkcyjnym.